Výroba a kominické služby

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Provádíme vyvložkování komínových průduchů pro všechny druhy paliv.
Vystavení revizní zprávy, prohlášení o shodě na komínové vložky a tvarovky.

Prohlídka a konzultace:

 • Prohlídka a měření
 • Posouzení technického stavu
 • Sondování komínového průduchu určení průměru komínové vložky dle typu a výkonu spotřebiče
 • Cenová nabídka na práce včetně materiálu

Realizace:

 • Vysekání montážních otvorů
 • Montáž komínové vložky včetně příslušenství
 • Zazdění montážních otvorů
 • Montáž kouřovodu (dopojení spotřebiče)

FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ

Frézování komínů se používá:

 • Pro rozšíření komínového průduchu na větší průměr
 • Komínový průduch je zadehtovaný a nelze vyčistit
 • Chci použít průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
 • Frézování komínů je rychlejší a levnější, než zbourání a postavení nového komínového tělesa
 • Nevyžaduje složitou administrativu (stavební řízení)

Princip frézování komínů:
Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně. Frézovat lze všechny průřezy - kruh, čtverec i obdélník. Frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury). Frézovat lze komíny rovné i uhýbané. Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva - tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15 cm a síle komínového zdiva 15 cm, lze odebrat až 5 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25 cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230 mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat. Naše firma, je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů, od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle.

KOMINICTVÍ A KOMINICKÉ SLUŽBY

 • Provádíme kontrolu a čištění spalinových cest

TŘÍVRSTVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

 • Komín je součástí každého domu
 • Buďte nezávislí na dálkovém, či elektrickém vytápění

Vícevrstvé komínové systémy kovové lze použít v zahradních domech, rodinných domech až po průmyslové objekty.
Komíny mohou být vedeny vnitřním prostorem budovy, po fasádě budovy, nebo jako volně stojící.
V interiéru lze komín z estetických důvodů zakrýt pomocí sádrokartonové konstrukce.

Výhody vícevrstvého komínového systému:

 • Rychlá a jednoduchá montáž
 • Malá hmotnost
 • Možnost barevného provedení
 • Žádné zdlouhavé a nákladné základy
 • Estetický vzhled
 • Dlouhá životnost
 • Nezávislost na dálkovém, či elektrickém vytápění
 • Ráno montujeme, večer rodinná pohoda

KOUŘOVODY

 • Kouřovody vyrábíme dle požadavku zákazníka

VZDUCHOTECHNIKA

 • Vyrábíme vzduchotechnické potrubí a tvarovky

PÁLENÍ NA CNC NESSAP 1600 STANDARD

 • Tvarové řezání plazmou